Přírodní stanoviště

[03.10.2017]

Přírodní stanoviště rašelinišť

"Ani voda ani pevnina..."
Rašeliniště jsou zcela neobvyklým biotopem – nejedná se ani o vodu, ale ani o pevninu. Vznikají tam, kde je k dispozici více vody, než se může odpařit.
 
V místech, kde přebývá voda, se nemohou zbytky rostlin z důvodu chybějícího přístupu kyslíku zcela rozložit. Ukládají se ve vrstvách a tím vzniká rašelina. Za rok přibude přibližně jeden milimetr rašeliny.
 
Rašelina se na sebe vrší a neustále roste do výšky. Rašeliniště, které vyrostlo nad hladinu spodní vody a je doplňováno pouze srážkovou vodou je nazýváno vrchovištěm.

Hřeben Krušných hor je se svými vysokými srážkami a nízkými průměrnými ročními teplotami typickou oblastí, kde se rozprostírají vrchoviště. U rašelinišť našeho zájmového území se ve většině případů jedná o svahová rašeliniště, která se v průběhu tisíciletí vyvinula ve vrchoviště, která však byla mezitím silně poškozená.