Rostliny

[22.11.2013]

Rostliny

Jaké rostliny se v rašeliništi vyskytují?

Vrchoviště jsou extrémně chudá na živiny a disponují kyselými půdami. Rostliny tohoto biotopu jsou velmi dobře přizpůsobeny panujícím speciálním podmínkám a díky nim aktivní vrchoviště Krušných hor ještě stále rostou. Zejména mechy, které odumřou, se pak díky celoročně vysokému stavu vody v rašeliništi a s tím souvisejícím nedostatkem kyslíku, nemohou dostatečně rozložit. Vrstvy usazených zbytků rostlin pak vytvoří rašelinotvorný základ.

Mechy, Foto: A. Hovorkova
Rašelinné mechy
Porosty rašeliníků vytvářejí rozsáhlé rašelinné polštáře, jejich lodyžky mohou dosahovat délky
až 25 centimetrů. Rašeliníky nemají kořínky a
mají neukončený  růst  - nahoře  stále  dorůstají
a  odspoda  lodyžky  odumírají.   Vzniká tak rašelina      a  vrchoviště se  stále  rozrůstají. Z  průměrně deseticentimetrového nárůstu rostliny Rašeliník s výtrusy, Foto: J. Nixdorfza  rok vznikne jeden milimetr rašeliny, což znamená přírůst o mocnosti pěti metrů do stáří 5 000 let.
Rašeliníky mohou absorbovat třicetinásobek své vlastní váhy, proto se aktivně podílejí na vodní bilancirašeliniště.Svou schopností mohou navýšit nebo ponížit hladinu vody v rašeliništi. Rašelinné mechymohou svému vlhkému okolí předávat ionty vodíku,čímž  se voda v  rašeliništi  stává   stále kyselejší.Rostliny si tím vytvářejí svůj vlastní životní prostor, v jehož prostředí mnoho jiných rostlinných společenstev jednoduše nemůže žít.Na hřebeni Krušných hor v současnosti roste asi 30 různých druhů rašeliníků. Jejich barevné spektrum sahá od světle zelené, přes barvy okru až k červenohnědé.Rašeliníky vystřelují své výtrusy z tobolek do výšky
až 20 cm nad zemí, přičemž semena mohou dosáhnout rychlosti až 130 kilometrů v hodině.Rosnatka s lepkavými kapičkami, Foto: A. Haupt

Rosnatka okrouhlolistá 
Masožravá rostlina rostoucí v přízemní růžici je typickým obyvatelem vrchovišť. Načervenalá rosnatka má na konci svých lístků pohyblivé dlouhé žláznaté výčnělky, které vylučují lepkavý výměšek třpytící se na slunci podobně jako kapky rosy, které jsou pro hmyz smrtící pastí. Odtud pochází jméno této vzácně se vyskytující rostliny. Jakmile se živočich na třpytící se kapičky přilepí, tentakuly ho pomalu popadnou a hmyz rozpouští. Rosnatka se touto formou obstarávání bílkoviny optimálně přizpůsobila podmínkám svého přírodního stanoviště, tj. na živiny chudého vrchoviště.

Suchopýr pochvatý, Foto: A. HauptSuchopýr pochvatý
Suchopýr pochvatý je důležitou rašelinotvornou rostlinou, která  je  nápadná  svým  bílým, vatě podobným plodenstvím. V červnu jsou jím pokryty velké plochy rašelinišť. Suchopýr se ve vrchovištích vyrovnává s nedostatkem živin tak, že  si  ukládá rezervy.Živiny  důležité  pro  svůj růst si  rostlina ukládá  již během vývoje semen v prýtu. V následujících letech tímto vyrovnává chybějící přísun živin z rašelinné půdy.