Vznik

[19.11.2013]

Jak vznikla rašeliniště?


Rašeliniště jsou strukturami naší Země, jsou vytvořené rostlinami. Podobně jako korálové útesy, vyrůstají na zbytcích svých předchůdců. Odumřelé části rostlinného společenstva se akumulují a ve spodních vrstvách bez přístupu vzduchu se přetvářejí na rašelinu. Během tisíciletí vytvářejí metrové vrstvy rašeliny. (více Rostliny).

Níže je vyobrazený vznik svahového rašeliniště, jeho další vývoj a přeměna ve vrchoviště.

Před 9 000 lety

Zadržováním vody v horních vrstvách půdy se mělké a ploché svahové prohlubně zanášejí bahnem. Ze zbytků rostlin, které se z důvodu nedostatku kyslíku pod vodou nemohou dostatečně rozložit, se v močálech vytváří první rašelina.


Před 7 500 lety

Přibývající srážky a nedostatek živin podporují růst rašelinných mechů, které částečně vytvářejí uzavřené mechové porosty. Zpočátku vznikají rašeliny s malou mocností.


Před 3 000 lety

Chladné a vlhké podnebí pomáhá rašelinným mechům k silnému rozšíření a k vytváření  mocných rašelin. Rašeliniště roste nad hladinu vody a vyvíjí se ve vrchoviště.


Před 1 500 lety

Po dočasném rozšíření borovice blatky dochází za vlhkých a chladných klimatických podmínek přichází ještě jednou fáze vzniku mocných rašelin z rašelinného mechu a suchopýru pochvatého.


Před 250 lety až dodnes

Rašeliniště jsou odvodňována hustým systémem příkopů a „zúrodňována“ pro lesní nebo zemědělské využití, resp. připravována pro těžbu rašeliny. Z důvodu nedostatku vody přestává rašeliniště růst, rašelina se bortí a začíná se rozkládat.