Význam

[14.11.2013]

Proč potřebujeme rašeliniště?


Rašeliniště jsou velkou zásobárnou vody. Jejich rozsáhlé mechové polštáře a silné vrstvy rašeliny působí jako obrovské houby. Zmenšují riziko vzniku povodní a zároveň vyrovnávají místní klimatické výkyvy. Srážková voda v intaktních rašeliništích pomalu prosakuje nejsvrchnějšími vrstvami půdy - voda se přirozenou cestou filtruje, čistí od emisí a jemného prachu.
 
Rašeliniště působí na globální klima. Akumulují více uhlíku než jakýkoliv jiný ekosystém na světě. Rašeliniště  zadržují oxid uhličitý a přeměňují jej na uhlík, který se ukládá v zemi.  Pokud se rostliny zcela nerozloží, tak se přesto podstatná část oxidu uhličitého nikdy nevrátí zpět do  atmosféry.

Pokud rašelinné plochy vyschnou, zreaguje uhlík vázaný na zbytky rostlin, s kyslíkem. Následkem toho je uvolnění obrovského množství CO² do atmosféry. Tento plyn značně přispívá k oteplování podnebí. Uvolňuje se i rajský plyn (N2O), který na změnu klimatu působí ještě účinněji. Degradovaná rašeliniště se tak stávají zdrojem skleníkových plynů. Revitalizací rašelinišť se významně zasadíme o ochranu klimatu.
 
Rašeliniště jsou domovem vysoce specializovaných živočichů a rostlin, jejichž zástupci se  velmi dobře přizpůsobili místním podmínkám.  Mnoho těchto druhů je však ohroženo vyhynutím nebo již vyhynulo, protože se po ztrátě svého stanoviště nemohly přesunout jinam. Z tohoto důvodu jsou živočichové a rostliny rašelinišť a jejich typická přírodní stanoviště obzvláště chráněna.
 
Rašeliniště uchovávají svědectví o regionu a jeho kultuře, podnebí i vegetaci. Živočichové a zbytky rostlin v nich zakonzervované, podávají informace o předešlých tisíciletích.