Informace pro tisk

[14.11.2019]

Naučná stezka rašeliništěm z části obnovena

Tisková zpráva ze dne 7. září 2019

Stezka ve Stengelhaide se částečně rozpadá. Po malých krůčcích se postupně udržovala.
Naučná stezka bude projektovým partnerem účelovým svazkem Přírodní park "Erzgebirge/Vogtland" v rámci projektu "Moorevital 2018" konečně obnovena. Cesta vede od Brückenstraße v Kühnhaide až do Reitzenhain. Výletníci by pak mohli získat informace od léta 2020 ve třech jazycích.

Více v tiskové zprávě Freie Presse ze 7. září 2019

Stručně česky z tiskové zprávy:
Naučná stezka vede Evropsky významnou lokalitou „Mothäuser Heide“. Z projektu bude obnoven povalový chodník zhotovený z dubového dřeva, které pochází z místních zdrojů. Vyvýšením chodníku se zabrání vstupu návštěvníků do rašeliniště a narušení zdejší flóry a fauny. Chodník bude 1,20 m široký a určitých místech s rozšířením do 1,80 m pro vystavení informačních panelů a zlepšení průchodnosti. Obnova stezky je zhruba ve výši 140 tis. Euro,  z toho 85 % bude činit podpora z Evropské unie prostřednictvím Saské rozvojové banky (SAB). Opatření je jednou z částí projektu „Moorevital 2018“. Přírodní park je jedním z partnerů, leadpartnerem je polesí Marienberg státního podniku Sachsenforst. Dalšími partnery jsou Zemský úřad pro životní prostředí, geologii a zemědělství (LfULG), čeští lesníci (LČR, s.p.) a Ústecký kraj.
V současné době je obnovený úsek v délce 437 metrů. Celková délka naučné stezky z roku 2002 činí 2,2 km.
(Tisk informovala paní Anke Haupt z účelového svazku Přírodní park "Erzgebirge/Vogtland").