Pokroky v projektu 2017 - 2020

[30.10.2019]

Pokroky v projektu - říjen 2019


Další společné setkání projektových partnerů se konalo dne 27. září 2019 na polesí Marienberg, během kterého všichni představili aktuality a stav realizace.

Státní podnik Lesy ČR provedl znovuzavodnění Novoveského rašeliniště v létě 2018 na ploše 10 ha (360 vybudovaných přehrázek a 5 560 m2 plošné úpravy terénu). Letos následovalo oplocení břízy pýřité a na podzim provedl partner plánovanou výsadbu sazenic vrb poblíž potoka Chomutovka. Lesy ČR tak dosáhly svého milníku.

Účelový svazek Přírodní park "Erzgebirge / Vogtland" splnil svůj milník "Revitalizace rašelinišť" na ploše cca 65 ha se 170 samostatnými opatřeními v létě roku 2018. Obnova naučné stezky v rašeliništi Stengelhaide byla započata v létě 2019 a první fáze výstavby bude dokončena ještě letos. Po prodloužení projektu a přesunech financí bude možné provést druhou fázi výstavby v roce 2020.
 
V létě roku 2019 provedl státní podnik Sachsenforst svou první revitalizaci v 6 rašeliništích na ploše cca 67 ha pomocí malých bagrů. Další dvě tělesa rašeliniště byla revitalizována na podzim roku 2019 na ploše cca 31 ha. Sachsenforst vytvořil ve vybraných územích přístupové cesty podél odvodňovacích příkopů pomocí technologie využívané na zamokřených stanovištích a nechal je zpracovat pomocí malých bagrů. Celkem bylo provedeno zahrazení příkopů rašelinnými výplněmi v 8 rašeliništích na celkové ploše cca 98 ha. Příkopy byly podélně vyplněny v délce 302 m, bylo postaveno 570 rašeliných hrází, z toho 46 zpevněných dřevem.

Environmentální výchova spojená s rašeliništi proběhla prostřednictvím veřejných prohlídek Lead partnera, účelového svazku Přírodního parku „Erzgebirge / Vogtland“, výstav a odborných exkurzí Sachsenforst.