Pokroky v projektu 2017 - 2020

[22.07.2019]

Výběrové řízení pro další stavební část v rašeliništích zveřejněno

Pod odkazem Grabenverbau Projekt Moorevital 2018 si můžete prohlédnout podklady k zadávacímu řízení a v případě zájmu odevzdat nabídku.

Tímto pokračuje vlastní revitalizace rašelinišť Leadpartnera v Mothäuser Haide. Zde budou zhotovena rašelinná hrazení, hrazení zpevněná dřevěnou kulatinou a podélně zaplněny části odvodňovacích příkopů.

Děkujeme případným zájemcům za vyváženou soutěž.