Pokroky v projektu 2017 - 2020

[18.06.2019]

Pokroky projektu - červen 2019

Poslední společné setkání projektových partnerů se konalo 14. května 2019 v Pobershau (stanice ZV Přírodního parku „Erzgebirge/Vogtland“). Na setkání představili partneři projektu dosavadní dosažené výsledky.
Novoveské rašeliniště bylo v roce 2018 zahrazeno na ploše 10 ha, bylo zde provedeno částečné zarovnání pláně a oploceno několik hektarů plochy pro ochranu budoucích sazenic a náletů.

Přírodní park „Erzgebirge/Vogtland“ zahradil v roce 2018 na ploše 65 ha  rašelinné těleso Stengelhaide. Stavební práce na naučné stezce Moorlehrpfad Stengelhaide začnou v létě 2019.

Letecké snímkování bylo na ploše  1.910 ha na českém i německém území provedeno v létě 2018. V lednu 2019 odstartovalo vyhodnocování leteckých snímků na německé straně, jedna z nově pořízených strategií projektu - „Vizuální monitoring na územích rašelinišť pomocí stereoskopické interpretace leteckých snímků“. Jedná se o speciální strategii pro monitorování vývoje typicky rašelinných bylinných druhů a dřevin. Vizuální metodou jsou druhy rozpoznávány, přičemž vegetační nález bude mapován při minimální velikosti 10 m2. Zkoumané území bylo rozděleno na 24 jednotlivých ploch v rašeliništích na celkové ploše 548,9 ha. Kromě této metody bude použita ještě další, a to automatizované vyhodnocení leteckého snímkování, kde je vyhodnocování účinnější a snadnější.

Kooperační partner LfULG (Zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii) nechal vypracovat hydrologický posudek a projektovou dokumentaci pro 9 rašelinných těles v Mothäuser Haide pro realizaci revitalizací Leadpartnera. Projektová dokumentace byla díky optimalizacím (požadované změny z pohledu ochrany přírody) předána ve zpoždění. V současnosti  je připraveno 67 ha (Stinkenhaide, Herrenhaide, Teichhaide, Lange Haide, Bärenlochhaide a malá část  Gründelhaide) stavebních opatření k realizaci v roce 2019. Odvodňovací příkopy byly uvolněny speciální těžební technologií pro zamokřená území. Stavby přehrázek jsou plánovány od července 2019 pomocí 2 malých bagrů. Revitalizace rašelinišť Erlhaide, Hohe Haide und Bauernhaide jsou ještě v plánovací a diskuzní fázi.

Hydrologické posudky a projektová dokumentace pro další revitalizace rašelinišť českého území jsou hotové (druhý milník kooperačního partnera Ústecký kraj). Projekční kancelář provedla průzkumy na 70 ha a vypracovala projektovou dokumentaci. Hydrologický monitoring Novoveského rašeliniště nebyl zatím díky průtahům s přípravou a realizací výběrového řízení proveden.

Enviromentální výchova vztahující se k rašeliništím je průběžně naplňována díky vycházkám s výkladem Leadpartnera a Přírodního parku „Erzgebirge/Vogtland“, odborným exkurzím, tisku, putovním výstavám na obou stranách projektu, přednáškám atd.