Informace pro tisk

[14.11.2018]

Krátké filmy NATURA 2000 v Sasku


Na internetových stránkách Saského státního ministerstva životního prostředí a zemědělství (SMUL) můžete naleznout moc hezké krátké filmy s tématem NATURA 2000 na území Saska.
 
Link ke shlédnutí naleznete zde: Krátké filmy NATURA 2000 v Sasku

Vedle Česko-saského Švýcarska, Blata u Oberlausitz a krajiny s rybníky, zde naleznete i místa  Krušných hor. Kromě toho také informace a snímky rašelinných biotopů, které hrají velkou roli v našem projektu jako např. horské smrčiny (kód biotopu 9410) anebo rašelinné smrčiny (kód biotopu 91D4). Zde přejděte rovnou k filmu.
 
Filmy nabízejí krátké nahlédnutí do rozmanitosti skryté v chráněných území Saska a upozorňují na velký význam těchto území pro naše životní prostředí.
 
Mnoho potěšení při shlédnutí.