Události

[12.06.2019]

Jednodenní odborný seminář na zámku v Klášterci nad Ohří - 14.06.2019

Téma: "Význam zadržování vody v krajině z pohledu lesního biotopu"
Zadržování vody v krajině má v posledním desetiletí vzestupný trend. Majitelé a správci lesa pochopili nutnost podpory stávajících malých vodních nádrží v lesích a zavádění revitalizací rašelinišť jako ochranu před povodněmi. Značná část semináře bude věnována současnému stavu rašelinišť na platě Krušných hor, jejich revitalizaci a dalšímu vývoji. Přednášející se dotknou zejména vývoje flóry, fauny a lesních porostů na podmáčených plochách. Podporou vodních biotopů se zvýší biodiverzita území. Za účelem sledování vývoje rašelinného biotopu a pohybu vody jsou na revitalizovaných územích zavedeny dlouhodobé monitoringy.
 
Kromě odborných přednášek o vodním režimu v lese bude představen také přeshraniční projekt "Moorevital 2018 - pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách" jehož hlavním partnerem (Leadpartnerem)  je státní podnik Sachsenforst (Svobodný stát Sasko). Příhraniční projekty revitalizací rašelinišť financované z Evropského fondu pro regionální rozvoj jsou významným pojítkem ve spolupráci lesníků obou zemí a výměny zkušeností. Součástí semináře je odpolední exkurze do revitalizovaného rašeliniště na platě Krušných hor.

Seminář se koná pod záštitou České technologické platformy pro zemědělství ve spolupráci s ČLS Klášterec nad Ohří-pobočný spolek. Účast na semináři je zdarma, včetně občerstvení.

Upozornění: kapacita účastníků je omezena (30 osob), přednášky v českém jazyce. Přihláška e-mailem na anita.hovorkova@smul.sachsen.de.

Pozvánka včetně programu bude zveřejněna v průběhu dubna 2019 zde.