Partneři 2017 - 2020

[14.09.2017]

Partneři projektu


Lead partner
   
   

 
  Staatsbetrieb Sachsenforst
Státní podnik Saské lesy, lesní správa Marienberg, koordinuje jako leadpartner projektu aktivity a je zodpovědný za velkou část realizačních prací v rašeliništích.
Forstbezirk Marienberg
     Projekční kancelář MOOREVITAL 2018

 

Další partneři    
     
  Lesy České republiky, s.p. 
Lesy České republiky, státní podnik, provedou realizační práce vedoucí k opětovnému zamokření českých rašelinišť a zlepšení životních podmínek tetřívka obecného vysázením a ochranou podpůrných dřevin.
     
  Zweckverband Naturpark „Erzgebirge/Vogtland"
Přírodní park provádí v několika rašeliništích rovněž praktická opatření. Do projektu vnáší dlouhodobé zkušenosti z programu na ochranu krušnohorských rašeliništ.
     
  Ústecký kraj
Ústecký kraj má na starosti práci s veřejností a koordinuje odborné hydrologické průzkumy a monitoring v českých rašeliništích zájmového území.
     
  Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Saský Zemský úřad životního prostředí, zemědělství a geologie zajišťuje v rámci tohoto projektu zpracování hydrologických posudků a plánování opatření. Mimo jiné budou pořízeny vegetační snímky, které poslouží kontrole úspěšnosti opatření.